Augustus 2015: Fruithaag

Nu we een prachtige tuin hebben zijn we toch nog niet klaar. De gemeente zegt nog steun toe en we maakten een plan voor een prachtige vruchthaag rondom de tuin. Het ambitieuse plan wordt niet geheel ondersteund maar wel heeft de gemeente toegezegd 23 m. beukenhaag te willen plaatsen. Voor de rest van de haag gaan we nu langzaam sparen en één voor één planten, zodat we straks naast groenten ook heerlijke vruchten en bessen kunnen oogsten.

Januari 2015: Initiatief

Bewonersgroep Weezenhof zuid-oost wilde meer met elkaar delen in de wijk.

Het idee kwam voor een moestuin.
Bewoners werden benaderd.
Een eerste oproep werd geplaatst in de Dukenburger
en het eerste contact werd gelegd met de gemeente.

In februari wordt een eerste bijeenkomst
georganiseerd voor buurtbewoners om de
interesse te testen voor een gezamenlijke
moestuin. Een groep van ongeveer 15
mensen komt bij elkaar en wordt
enthousiast. Uit deze groep wordt een
kleiner kernteam gevormd dat zich actief
gaat inzetten voor het totstandkomen van
de tuin.