Verslag overleg 17 september 2022

Alles over de kiemtuin in de Weezenhof

Aanwezig:
Geande, Cobi, Angela, Lars, Stephanie, Caroline, Varna, Irene, Marc (verslag)

Afwezig:
Carla, Eva, Joke, Anne
Seval,

Wie wil deel uit maken van het ‘kernteam’?
-> Cobi, Stephanie, Lars, Varna en Irene zijn vanaf nu het kernteam.

Taken kernteam: bespreken randvoorwaarden zoals: doen we gezamenlijke inkoop, waar wanneer halen we mest etc
In januari schema voor het jaar vastleggen.
Voor de participatie-overeenkomst met de gemeente is het nodig dat minimaal 3 mensen die aanwonend zijn deelnemen.

Vergaderpunten:

 1. wat was het doel/de reden van de moestuin en op welke manier gaan wij daar mee verder?
  Stephanie:
  coöperatie, om buren contact met elkaar te laten maken
  wisselteelt zodat we doorlopend alle groenten kunnen produceren zonder de grond uit te putten, hele diversiteit blijven garanderen, vastgelegd door Doris
  per bed één beheerder
  diversiteit aan bloemen voor insecten
  vruchten voor kinderen, bevorderen cohesie in de wijk
  proefbed om dingen uit te proberen
  samenwerken: maandelijks 1 samenwerkdag, dan is ook 1 iemand van het kernteam aanwezig
 2. volgens welk principe wordt er in de tuin gewerkt
  zie 1. Wisselteelt. Doordat ieder telkens een ander gewas in zijn/haar bed heeft, kunnen we van elkaar leren
 3. participatie overeenkomst met de gemeente. We zoeken een derde kandidaat ivm het vertrek van Jan
  -> kernteam?
 4. mest en pompoenstukje buiten de tuin
  was een praktische oplossing voor overschot mest
  is leuk om er bij te doen maar dan moeten we het wel opnemen bij de verdeling van de bedden, zodat iemand zich er ook verantwoordelijk voor voelt
 5. website
  Wordt slecht bijgehouden maar heeft wel een functie: op het bord in de moestuin wordt kiemtuin.nl vermeld en dit heeft ook al gewerkt: potentieel nieuwe mensen kunnen zo zien wat we doen en contact leggen.
  Moet wel opgeschoond worden -> doet Marc
 6. werving nieuwe mensen
  We moeten nieuwe mensen werven, de bezetting is zo te krap
 7. Overige punten:

 • boomonderhoud, snoeien -> alle taken opnemen in jaarplan
 • veel gras in de compost van de gemeente? Lag waarschijnlijk niet aan de compost want Geande heeft gemerkt dat ook in haar tuin meer van dit gras was.
 • Is het een optie om zelf compost te maken? Nee, is te complex
  Compost van de gemeente is niet biologisch, willen we eigenlijk wel maar dan zouden we moeten gaan kopen en dat wordt te duur
  Alternatief? wordt te duur, dan zou iedereen rond de 50 euro bij moeten leggen vinden we te duur.
 • Voorheen hadden we mest uit Overasselt maar het paard van die mensen is dood, daarom kan dat niet meer. De mest uit Malden die we vorig jaar hadden was niet zo schoon. Stephanie gaat een alternatief zoeken. Voorwaarden waar paardenmest aan moet voldoen: paard moet op zaagsel staan, niet op stro en het paard mag geen antibiotica krijgen.
 • Paaltjes staan niet meer goed
  gemeente vragen om dit te herstellen (wie?)
 • Wie heeft nog overkoepelde kennis? Is veel minder geworden nu Jan en Theresia niet meer meedoen.
  Irene: behoefte aan uitleg aan het begin van het jaar
  Cobi: veel info het boek van Madame Zsazsa, is voor iedereen ter inzage beschikbaar. Lars heeft ook verschillende boeken. En je kunt overleggen met degene die het gewas het jaar ervoor had, samen bespreken wat wel en niet goed ging.
 • Behoefte aan bordjes zodat je weet wat waar staat.
  -> besloten dat ieder voor zn eigen bed gaat zorgen dat er iets bij staat, zelf iets bedenken
 • Regel dat er geen giftige planten in de moestuin mogen staan, zoals bijvoorbeeld vingerhoedskruid
  -> houden we aan
 • vernielingen?
  praten met de directie van de PCS omdat alle kinderen naar het andere schoolgebouw komen (ntb wie)
 • kinderactiviteiten -> bedenken
 • Angela: meer verbinding zoeken, producten of ideeën uitwisselen met ander moestuin-initiatieven?
  Is niemand op tegen maar de meeste mensen willen zich focussen op de directe omgeving
 • Oogstfeest, oktoberfeest, in duo’s hapjes/dingen maken -> 15 oktober
  mailing, briefjes maken en in de bus bij 200 mensen rond de tuin, klein briefje met strikje er om heen -> wie?
 • Gieteren volgend jaar weer in duo’s gaan doen
  Ideeën om de droogte tegen te gaan: potten, tunnels, meer subtropische planten, mulchen, aparte appgroep
 • Appelboom vervangen -> noot of kersenboom -> wie?
 • Kernteam: januari, taakverdeling
 • winterklaar maken: 6 november