Uitgangspunten

Alles over de kiemtuin in de Weezenhof

  1. Iedereen is welkom in de tuin.
  2. De basis is zoveel als mogelijk voor ons “Biologisch”.
  3. We gunnen iedereen deelname, zoals – werken, opruimen, zaaien, planten, proeven en oogsten. Waar het mogelijk is gaan we samen oogsten en proeven.
  4. Gemengde culturen in een cyclus van 8 jaren. Gebaseerd op erwten die 7 jaren nieuwe grond willen.
  5. We hopen dat de tuin aanleiding zal geven voor meer sociaal contact en onderlinge betrokkenheid binnen de wijk.